CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 5 de maig del 2014

4a_CONCURS DE DISSENY DE LA CARPETA ESCOLAR

Per tal d’implicar als nostres alumnes al funcionament del centre, volem convocar aquest quart concurs de disseny de carpetes i així poder-les personalitzar.

Esperem animeu als vostres fills i filles a participar.

Atentament

Equip directiu

………………………………………………………………………..................................................


BASES DEL CONCURS

 
1. Poden participar tots els/les alumnes de l’escola.
2. Els treballs s’han de presentar individualment. Cada alumne/a pot presentar dos treballs com a màxim.

3. Els treballs presentats han de ser originals i inèdits.

4. Cada concursant pot utilitzar la tècnica que consideri més adient, tenint en
compte que ha de poder ser reproduïda per mitjans impresos.

5. Al’obrahadeconstar:
- El logotip de l’escola, que podeu trobar a la capçalera d’aquestes bases o a la web de l’escola.
- El text: Escola Montserrat Curs 2014/15

6. Els treballs s’hauran de presentar en format de mida A-4

7. El termini de presentació dels treballs serà el 16 de maig de 2014. S’hauran d’entregar al tutor /a i ells ho faran arribar a secretaria.

8. El jurat, estarà format per representats de la comunitat educativa. En la valoració que faci el jurat, es tindrà en compte el disseny i l’originalitat dels treballs.

9. El veredicte es farà públic el dia : 19 de maig de 2014
10. Es concediran dos premis: - 1r premi - 2n premi
11. Amb el disseny guanyador es confeccionarà la carpeta escolar del curs
2014/15
, en la que constarà l’autor/a del disseny. El disseny original pot tenir petites variacions doncs s’haurà d’ajustar a les característiques físiques de la carpeta i al nombre de tintes que s’utilitzi per a la seva impressió.


12. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la cessió a l’escola els drets de reproducció del disseny

Abril 2014- Escola Montserrat-