CERCAR EN AQUEST BLOG

Reutilització de llibres

PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES ESCOLA MONTSERRAT

PRESENTACIÓ

El projecte de la reutilització de llibres neix de la necessitat de donar un ús als llibres un cop acabat el curs. També, i no ens em d’enganyar, del pensament de totes les famílies sobre el preu abusiu dels llibres.

El que fem, juntament amb l’escola, és tenir un fons de llibres de text, des de tercer fins a sisè de bàsica, que són propietat de l’escola i que permet el seu ús durant tres o quatre anys, pagant una quota única en concepte de llibres. Aquest llibres es quedaran a la classe per consulta i per poder treballar. La intenció de l’Escola és anar eliminant mica en mica els llibres i fer-los servir només com a eina de consulta.

OBJECTIUS

Podem assenyalar tres punts bàsics d’aquest projecte:
  1. Rebaixar la càrrega econòmica de les famílies en l’adquisició de llibres de text.
  2. Respecte pel medi ambient.
  3. Introducció d’una manera pràctica en l’educació dels nens de valors com compartir, solidaritat, igualtat, respecte i responsabilitat vers materials comuns. 
Per assolir amb èxit aquests objectius cal la implicació I la cooperació de tota la comunitat escolar: el Consell Escolar, el Claustre, les famílies i l’alumnat.

QUE PAGA CADA ALUMNE

Cada alumne paga, cada curs, una quantitat que sempre serà inferior al cost actual dels llibres. Amb aquest diners la comissió comprarà els llibres (reutilitzables o no) i tot el material necessari per mantenir els llibres reutilitzats (folres, etiquetes, etc..).
L’import a pagar serà una quota fixa i s’adaptarà cada any, tenint en compte els següents conceptes:
  • Les despeses de compra de llibres (reutilitzables o no) i del material per al seu manteniment.
  • Les despeses de gestió.
  • Les subvencions aconseguides.
  • El fons econòmic per al finançament. 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Haurem de comprar més llibres?

No, la quota inclou també els llibres no reutilitzables, si bé per aquests sol s’aconsegueix un millor descompte en comprar-los col·lectivament.

En cas de germans podem guardar els llibres dels grans als petits?

No, ja que es una quota única en concepte de manteniment de llibres. Encara que segurament dins del projecte estalviem més que si els reutilitzem pel nostre compte.

IDEES CLARES

Els llibres de text i tot el material reutilitzable serà propietat de l’escola.
Cada família assumirà el cost dels llibres de text i material no reutilitzable que necessiti mitjançant el pagament d’un import, que sempre serà inferior al actual i que inclourà els descomptes i les subvencions aconseguides.

Respecte als alumnes de I-3 a 2n s’hauran de comprar els llibres, ja que els d’ells són fungibles. Es podran comprar a l’escola a través de l’AMPA com cada any, ja que hi ha un descompte important.

Per a qualsevol dubte o problema que tingueu en relació amb el projecte de reutilització de llibres podeu dirigir-vos a: 

llibres@afamontserrat.cat