CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 5 de maig del 2014

JORNADA INTENSIVA DEL 9 AL 20 DE JUNY 2014

Benvolgudes famílies,

Us recordem que l’escola fa jornada intensiva del 9 al 20 de juny .


L’horari del Servei de menjador serà de:
De 13’00 a 16.30h. Per tots els nens i nenes.
Per tal de fer una previsió del Servei cal que ompliu aquest full i el retorneu al menjador abans del divendres 23maig.

NOM DE L’ALUMNE/A...................................................…........................
CURS.........….........................................................................................

FAREU ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR EN JUNY?
Si
NO

En aquest cas, si feu servir el transport escolar, marxarà a la una en Bus
SI
NO

NOMÉS LA PRIMERA SEMANA
LES HORES DE SORTIDA seran
(indiqueu l’hora de sortida del vostre fill-a):
A les 15’30h
A les 16’30h

La porta de sortida serà la del davant i només s’obriran a les hores senyalades.
En el cas de fer ús, preguem sigueu respectuosos amb l’horari de recollida dels alumnes.

Rebin una salutació.
Equip Scolarest i Equip directiu de l’escola Montserrat

............................................................................................................


Els alumnes de Cicle mitjà i Cicle Superior que marxen sols cap a casa després del Servei de menjador, hauran de portar l’autorització signada per la família.
No sortirà cap nen sol del recinte sense l’autorització.


En-na.............................................................amb DNI..........................
Autoritzo al meu fill-a ........................................................................................................................................................................................
Del curs..................a sortir sol del recinte escolar durant els dies de jornada intensiva.

Data i Signatura.