CERCAR EN AQUEST BLOG

dimarts, 7 de març del 2017

LA LECTURA EN PARELLA

La lectura en parella és una activitat adreçada als alumnes de 3r a 6è que es fa a la nostra escola i que funciona molt bé des de fa uns quants anys. L’objectiu d’aquesta lectura entre iguals és millorar la comprensió lectora, millorar l’autoestima mitjançant l’aprenentatge cooperatiu i afavorir el gust per la lectura.

COM ES CONFORMEN I QUINS BENEFICIS TENEN?

La parella de lectors està formada d’una banda, pel tutorat, un alumne amb més dificultats lectores, que aprèn perquè rep l’ajuda permanent d'un company tutor. I per l'altra banda, hi ha el tutor, un alumne amb bona competència lectora, que aprèn perque ha de transmetre el què sap, fet que l'obliga a ordenar i repassar els seus coneixements, i d'aquesta manera, els acaba consolidant.

La interacció entre iguals és un motor d’aprenentatge significatiu, on es creen oportunitats de diàleg entre els dos membres de la parella i multipliquen les oportunitats d’aprendre a través de l'enriquiment mutuu. Les parelles estan pensades per funcionar junts al llarg del curs, el/la mestra/e és l’encarregat de fer el seguiment i valorar la convivència de canviar alguna parella, si s'escau.
Les funcions del tutor són, a grans trets, les de: corregir, escoltar, i ajudar quan s’equivoca el tutorat. I les del tutorat: preguntar quan no s'entén alguna cosa i llegir en veu alta.

COM FUNCIONA?

Abans de començar la sessió de lectura en parella, el tutor s'emporta a casa la lectura i se la prepara subratllant les idees principals, buscant el vocabulari que no entén i es prepara les preguntes de comprensió lectora.

A la classe, en primer lloc el tutor llegeix en veu alta el text de manera expressiva, seguidament el tutor i tutorat llegeixen alhora el text, tots dos seguint el mateix ritme.

Quan acaben el tutorat torna a llegir de nou el text i s’apliquen les 3 PPP (pausa, pista i premi) a on el tutor en cas de que el tutorat s’equivoqui el farà parar, tornarà a llegir el tros que no s’havia llegit bé i el tutor animarà a que segueixi llegint.

Un cop s’han fet aquestes tres lectures del text es fan les preguntes de comprensió lectora de manera oral i altres preguntes complementàries en cas de que els doni temps.

Per acabar el tutor torna a llegir el text de manera expressiva i molt bé ja que se sent segur del que està llegint perquè ho ha treballat molt. Tots dos alumnes en finalitzar la sessió han d’omplir un full de seguiment per valorar com han fet les seves funcions tant el tutor com el tutorat. El mestre observa directament mentre llegeixen i intervé, si s’escau, en la pronuncia, entonació i comprensió.

Els nens gaudeixen molt d’aquestes lectures entre iguals!


Text: Adela Martínez (Cap d'Estudis)

Font imatges: Google plus Escola Montserrat Premià de Mar