CERCAR EN AQUEST BLOG

dijous, 30 de març del 2017

ESCOLA MONTSERRAT, FORMANT PERSONES (5): LLIBRES DE TEXT I PROJECTES

Estem treballant per tal d'anar traient els llibres de text de les nostres aules de manera gradual. Durant aquest curs, el claustre es reuneix un parell de cops la setmana per elaborar el material que permeti eliminar els llibres de text de medi, tant natural com social. S'està fent una programació vertical de centre i poder encabir els projectes de treball que ja s'estan fent actualment.

El plantejament i objectiu de futur és anar-los treient tots i que els alumnes treballin únicament amb material propi fet a l'escola.


Imatge: Roger Ballabrera


Tot i que encara tenim llibres de text, no vol dir que només s'hi treballi exclusivament. Per una banda, es fan racons de llengua, de matemàtiques i d'experimentals. Per l'altra, es fan projectes. Anualment, de P3 a 6è, se'n fan quatre: un triat per l'alumnat, un altre de medi natrual, un de medi social relacionat amb el projecte Arrela't promogut per l'Ajuntament de Premià de Mar i un últim projecte sobre un artista que es relacióna amb un treball d'expressió oral.

En tots els projectes hi ha una feina d'investigació i de treball cooperatiu; aquesta metodologia de treball ajuda a que els nostres nens i nenes puguin assolir les competències bàsiques però l'alumne es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge i el motiva a aprendre

Es presenten preguntes que tractem de resoldre entre tots i totes; l'alumnat planteja una hipòtesi que comprovarà, canviarà o afirmarà per mitja d'un procés de recerca d'informació. En aquesta recerca, els alumnes seleccionen i extreuen la informació que necessiten pel seu projecte o, en cas de projectes en grup, la part del projecte que els ha tocat. En aquests darrers casos, el repartiment de tasques es decideix entre els mateixos membres del grup, i en la posada en comú per elaborar el projecte han d'arribar a acords i a dialogar per tal de crear el treball final alhora que comparteixen els coneixements adquirits.


Text: Equip Directiu Escola Montserrat


Imatge: Roger Ballabrera