CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 27 de març del 2017

ESCOLA MONTSERRAT, FORMANT PERSONES (3): RITME DE TREBALL

Dins l'escola, i a la vida en general, com a persones diferents que som, treballem i aprenem de manera diversa, per tant, l'escola té el deure de respectar aquests diferents ritmes d'aprenentatge. Per això dins del nostre centre treballem de diferents maneres: individualment, en parella, en petit grup, amb nens d'altres cursos... Així enriquim la feina i facilitem la manera i el ritme de treball de cadascú.

Estem educant en la diversitat, és a dir, no adoptem mesures pels nens amb dificultats sinó que organitzem els elements materials i curriculars per tal que ens ajudin a facilitar l'aprenentatge de tots i cadascun dels nostres nens i nenes, respectant el seu particular ritme d'aprenentatge.

Ens ensenyem els uns als altres igual que aprenem els uns els altres dia a dia a la nostra vida, per mitjà de les interaccions. A la nostra escola la diversitat es treballa de manera inclusiva, una metodologia que enriqueix als alumnes, com a persones que s'ensenyen i aprenen entre elles, al mateix temps que es consciencien en la diferència.

Text: Equip directiu Escola Montserrat


Imatge: Roger Ballabrera