CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 1 d’octubre del 2018

ASSEMBLEA GENERAL AMPA


La Junta Directiva de l´AMPA ESCOLA MONTSERRAT convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que es celebrarà el proper DIVENDRES 26 D’OCTUBRE a les 16:45 hores en primera convocatòria i a les 17:15 en segona convocatòria, a la BIBLIOTECA del centre.

ORDRE DEL DIA:  
1.  Renovació de càrrecs de la Junta. Cal renovar la totalitat de la Junta Directiva, pel que de conformitat amb els vigents estatuts s’han de cobrir necessàriament els següents càrrecs: President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a, Secretàri/a  És necessari tenir en compte el següent:  
a) Per poder votar o presentar-se com candidat, s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes en el moment de l’Assamblea.  
b) El termini oficial de presentació de candidatures acaba al dijous 25 d’octubre. Poden presentar-se candidatures completes per la Junta Directiva, o bé presentar-se candidatura individual a un càrrec concret. Les persones candidates poden deixar la seva candidatura a la bústia de l’Ampa, o bé enviar-la al següent correu: despatxampa@hotmail.com  
Les candidatures presentades, i en el seu cas la informació sobre el programa que cada candidata o candidat/a vulguin que siguin exposats als socis i a les sòcies, es publicaran al blog i facebook de l’AMPA, per tal que els socis i les socies tinguin accés a aquesta informació amb antelació.  
c) En qualsevol cas, el mateix dia de l’assemblea extraordinària també podran presentar-se candidats de forma presencial. Per tal de facilitar aquesta possibilitat, al començament de l’assemblea, un cop s’hagi donat lectura a les candidatures formalitzades pel sistema anterior, es preguntarà als assistents si hi ha cap altre candidat/a que vulgui presentar-se.  
 
2 – Estat dels comptes 
3- Valoracions de la comissió de llibres  
4– Valoracions de la comissió de menjador  
5- Valoracions de la comissió d’anglès 
6- Valoracions de la comissió d’extraescolars
7- Varis.
8- Precs i Preguntes  


Amb servei de CANGUR a carrec de l'AMPA.