CERCAR EN AQUEST BLOG

diumenge, 18 de febrer del 2018

ESCOLA MONTSERRAT, COMUNITAT D'APRENENTAGE (1)

Des de fa uns anys l'Escola Montserrat de Premià de Mar ha estat fent passos per esdevenir una Comunitat d'Aprenentatge i aplicar el Model Dialògic al seu projecte educatiu.

Aquest any 2018 la implementació de la Comuntat d'Aprenentatge serà definitiva i plena, i la seva arrencada i punt d'inflexió se celebrarà amb la Festa del Somni d'Escola el proper 17 de març.

Però, què és una Comunitat d'Aprenentatge?

El primer que cal saber és que és un model d'èxit, sobradament contrastat arreu des que es va començar a desenvolupar als anys 80, que allà on s'ha implantat ha ajudat millorar els resultats acadèmics de manera més que notable.

Per posar una dada inicial sobre la taula, a l'Escola Montserrat de Terrassa, una escola en un entorn socio-econòmic desfavorit i un alta diveristat cultural, en només cinc anys, després de l'inici d'aplicació de model de Comunitat d'Aprenentatge, els resultats en la Competència Bàsica Lectora van passar del 17% al 85%.

Però és un model que va molt més enllà dels resultats, de la seva implantació en resulten altament reforçats la solidaritat, l'autoestima, la participació, els valors ètics i socials i esdevé un projecte de transformació sociocultural del centre educatiu, la comunitat i el seu entorn.

És un model d'escola inclusiva, vinculada a l'entorn, un espai on les famílies participen en l'educació dels infants i on millora el respecte i la convivència de la comunitat.

L'eix vertebrador el trobem en les interaccions socials i el diàleg (per això és parla d'aprenentatge dialògic).

Mica en mica ho explicarem amb més profunditat i coneixerem quins són els principis i com funciona un Coumintat d'Aprenentatge.