CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 5 de novembre del 2018

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018 (1)


(Compartim amb vosaltres la informació sobre les Eleccions al Consell Escolar 2018 proporcionat per l'escola)


Benvolgudes famílies,
Us informem que en data d’avui comença el procés d’eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar de l'escola.


Calendari
 • Durada del procés: del 5 de novembre al 21 de desembre de 2018.
 • Publicació del calendari del procés electoral i del cens del sector pares:5 de novembre.
 • Reclamacions al cens electoral fins al 8 de novembre de 2018.
 • Sorteig per formar part de la mesa electoral sector pares:9 de novembre a les 11 h.
 • Constitució de les meses electorals: 13 de novembre de 2018.
 • Presentació de les candidatures (pares i mares, mestres, AMPA i Ajuntament) fins al 16 de novembre de 2018.
 • Votacions sector pares i mares : 30 de novembre de 16,30 a 19h.
 • Votacions sector mestres:29 de novembre a les 10:30h
 • Constitució del nou Consell Escolar: 11 de desembre de 2018.

Representants dels diversos sectors

El procés electoral es porta a terme per renovar la meitat dels membres dels sectors electius que integren els consells escolars.
 1.  Tres representants del professorat, elegits pel claustre de professors.
 2.  1 representant dels pares, mares o tutors dels alumnes, elegits per ells i entre ells, respectivament.
 3.  L’AMPA i l’Ajuntament designa un representant.


Informació general

Participació
El director o directora de cada centre organitzarà accions d’informació i difusió per impulsar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.
Els pares i mares que vulguin presentar candidatura l’han de fer arribar a direcció abans del 16 de novembre de 2018.

Dret de vot

Pares i mares: tenen el dret de vot, per elegir els representants dels pares, mares o tutors, tant el pare com la mare dels alumnes escolaritzats en el centre o, si escau, els seus tutors legals.

Vacants
Si es produeix una vacant en el consell escolar, s’ha d’ocupar pel procediment que determinin les normes d’organització i funcionament . Si el reglament no preveu aquesta circumstància, l’ha d’ocupar el següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre s’ha de nomenar per al temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant.

Composició
El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició. No es pot modificar la configuració del consell escolar del centre durant els tres anys següents a aquell en què es determinada.

Cens
Per poder votar heu de constar en el cens que estarà penjat en el taulell d’anuncis a partir de dilluns 5 de novembre. Per tant és important que comproveu que les dades del cens siguin correctes.


Us anirem informant del procés