CERCAR EN AQUEST BLOG

dissabte, 24 de març del 2018

ESCOLA MONTSERRAT, COMUNITAT D'APRENENTAGE (5): COM ES CONCRETA?

Fins ara, hem parlat dels principis de la Comunitat d'Aprenentatge (CdA) i de l'inici de la seva implantació amb la Festa del Somni d'Escola, però molts es pregunten: i això com es concreta?

Es concreta amb la realització a l'escola del que s'anomenen Actuacions Educatives d'Èxit (AEE), actuacions que s'ha demostrat científicament que milloren el rendiment educatiu, la convivència del centre i del seu entorn.

Les principals AEE són les següents:

-Formació del Professorat. Indispensable per tirar endavant qualsevol projecte i que fa un temps que es duu a terme.

-Comissions Mixtes de Treball. Formades per voluntaris de les famílies i la comunitat en general, s'organitzen tenint en compte les prioritats i necessitats de l'escola. Col·laboren i ajuden al claustre de professorat en la organització i distribució de la feina del centre educatiu.

-Formació de les Famílies. Formació que pot enfocar-se a qualsevol disciplina en funció de la demanda i les necessitats de les famílies i la comunitat. A a l'Escola Montserrat, fins ara, s'ha concretat amb molt d'èxit en la creació Grup de Català Un Món de Dones per a l'aprenentatge i millora del coneixement de la llengua catalana.

-Extensió del Temps d'Aprenentatge. Ampliació del temps d'arpenentatge més enllà de l'horari escolar a través d'ofertes formatives (classes de reforç, tertúlies dialògiques, biblioteca tutoritzada, resolució de dubtes, etc.). Contribueix decisivament a accelerar l'aprenentatge dels alumnes que ho necessitin per milorar els seus resultats.

-Model Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes. Basat en el diàleg com a eina fonamental per a la resolució de conflictes. Es busca un consens sobre les normes de conviència propiciant espais de diàleg compartits entre tota la comunitat per prevenir conflictes.

-Grups Interactius. Una forma d'organització periòdica de l'aula que està demostrat que dóna uns grans resultats pel què fa a la millora de l'aprenentatge i de la conviència. Una activitat inclusiva on es multipliquen i diversifiquen les interaccions amb persones adultes de la comunitat.

-Lectures Dialògiques. Tertúlies que giren al voltant del comentari de les grans obres de la cultura clàssica universal siguin de l'àmbit que siguin. L'important no és tan el consens sobre el valor estètic de les obres com la participació, l'argumentació i l'enriquiment mutu dels participants en el debat.

Les dues darreres, els Grups Interactius i les Lectures Dialògiques, les ampliarem en properes entrades per tenir un paper principal en l'aprenentatge dels alumnes i la interiorització dels principis en què es basa la Comunitat d'Aprenentatge.