CERCAR EN AQUEST BLOG

dimecres, 3 de maig del 2017

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La Junta Directiva de l´AMPA ESCOLA MONTSERRAT convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que es celebrarà el proper DIVENDRES 12 DE MAIG a les 18:15 hores en primera convocatòria i a les 18:30 en segona convocatòria, al MENJADOR del centre.


ORDRE DEL DIA

1. Renovació de càrrecs de la Junta. Cal renovar la totalitat de la Junta Directiva, pel que de conformitat amb els vigents estatuts s’han de cobrir necessàriament els següents càrrecs: President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a, Secretàri/a És necessari tenir en compte el següent:

a) Per poder votar o presentar-se com candidat, s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes en el moment de l’Assamblea.

b) El termini oficial de presentació de candidatures és des de dimarts 9 de maig al divendres 12 de maig. Poden presentar-se candidatures completes per la Junta Directiva, o bé presentar-se candidatura individual a un càrrec concret. Les persones candidates poden deixar la seva candidatura a la bústia de l’Ampa, o bé enviar-la al següent correu: despatxampa@hotmail.com
Les candidatures presentades, i en el seu cas la informació sobre el programa que cada candidata o candidat/a vulguin que siguin exposats als socis i a les sòcies, es publicaran al blog i facebook de l’AMPA, per tal que els socis i les socies tinguin accés a aquesta informació amb antelació.

c) En qualsevol cas, el mateix dia de l’assemblea extraordinària també podran presentar-se candidats de forma presencial. Per tal de facilitar aquesta possibilitat, al començament de l’assemblea, un cop s’hagi donat lectura a les candidatures formalitzades pel sistema anterior, es preguntarà als assistents si hi ha cap altre candidat/a que vulgui presentar-se.

2 - Festa final de curs
3- Valoracions de la comissió de llibres
4– Valoracions de la comissió de menjador
5- Valoracions de la comissió d’anglès

6- Precs i Preguntes