CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 3 de desembre del 2018

ESCOLA MONTSERRAT, COMUNITAT D'APRENENTAGE (8): QUI POT FER DE VOLUNTARI?

"És important destacar que, segons la comunitat científica internacional, part de l'èxit de les interaccions dialògiques rau en la diversitat de perfils que hi participen i interactuen"(*).

Això vol dir que com més interaccions amb persones adultes diferents més guanys tindrà el procés d'aprenentatge de l'infant. Observant diferents estratègies cognitives, socials i culturals enriquiran les pròpies eines per entendre el món i adquirir nous coneixements, alhora que ampliaran els seus recursos lèxics.
Així doncs, qui pot fer de voluntari?
Absolutament tothom pot fer de voluntari. Qualsevol membre adult de la família, de qualsevol edat, amb disponibilitat de temps i ganes de participar pot formar part del procés d'aprenentage dels alumnes.

Com més persones participin, millors seran els resultats.

No es requereix tenir estudis ni coneixements previs de la matèria o l'activitat que es proposa a l'aula. El paper de l'ault és fer de guia, incitar a la participació, al diàleg i a donar un cop de mà arribar als objectius de les activitats plantejades.

La persona que s'hi vulgui afegir només cal que es posi en contacte amb el representant de la Comissió de Voluntaris de la classe i aquest/a li explicarà què ha de fer i quins dies es fan les activitats.
(*) Valentí Casadellà, Anna. (2013). Les comunitats d'aprenentatge com a model educatiu de l'escola sel segle XXI. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació.