CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 15 d’octubre del 2018

ESCOLA MONTSERRAT, COMUNITAT D'APRENENTAGE (7): TERTÚLIES DIALÒGIQUES

Aquest curs 2018-19, a l'Escola Montserrat es començaran a fer les Tertúlies Dialògiques.

Les Tertúlies Dialògiques són l'altra gran destacada de les Actuacions Educatives d'Èxit (AEE) que configuren les Comunitats d'Aprenentatge.

Els participants fan una lectura d'una obra clàssica universal que pot ser de qualsevol àmbit, tot i que s'acostuma a centrar en la literatura, i reflexionen al seu voltant mitjantçant un diàleg igualitari on totes les opinions són escoltades i valorades.

Es fan servir grans obres de la cultura universal clàssica perque es considera inqüestionable que formen part de les millors creacions de la humanitat. Així s'evita el debat estètic i la tertúlia se centra en les interpretacions dels alumnes i en les seves argumentacions.

La sessió és moderada per una persona adulta (sigui o no professor/a) que s'encarrega de propiciar el debat i d'incentivar la participació. El respecte a les aportacions de qualsevol persona, el clima d'escolta i d'atenció són aspectes bàsics.

Allò important no és que s'arribi a un acord concret sinó que es reflexioni i es produeixi un intercanvi entre tots que els permeti profunditzatr i construir nous coneixements.
A mesura que es desenvolupen les sessions "els participants guanyen habilitat per reflexionar, estructurar i presentar les seves idees".*

Com que a cada sessió es fa una lectura en veu alta i es comenten aquelles paraules que no s'han entès, els alumnes guanyen lèxic i capacitat lingüística. Però més enllà d'això, el principal benefici de les tertúlies dialògiques el trobem en els aspectes socials i culturals; "La participació en aquestes sessions afavoreix la transformació de la pròpia visió de la realitat, ja que [els alumnes] amplien els punts de vista i es reflexiona sobre els temes de què es parla".(*)

Els beneficis són múltiples, es guanyen coneixements culturals, creixen les capacitats lingüístiques, s'augmenten les eines per pensar i comunicar-se i, en definitva, es facilita el creixement de persones més inclusives i autònomes.(*) Valentí Casadellà, Anna. (2013). Les comunitats d'aprenentatge com a model educatiu de l'escola sel segle XXI. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació.