CERCAR EN AQUEST BLOG

dimarts, 5 de febrer del 2019

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Benvolgudes families.


La Junta Directiva   de   L’AMPA   ESCOLA   MONTSERRAT   convoca  ASSEMBLEA   GENERAL Extraordinaria  ,  que   es   celebrarà  el  proper  DIVENDRES 29 de Març  a  les  16:45    hores   en   primera   convocatòria   i   a   les   17:00   en   segona   convocatòria,  a la  BIBLIOTECA/MENJADOR  del  centre. 

ORDRE DEL DIA:   

1.  Renovació de càrrec de la Junta. Cal renovar el càrrec de tresorer degut a la renuncia per motius personals del  Israel Vázquez.  És necessari tenir en compte el següent:   
a) Per poder votar o presentar-se com candidat, s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes en el moment de l’Assemblea.   
b) El termini oficial de presentació de candidatures acaba al dijous 28 de Març. Les persones candidates poden deixar la seva candidatura a la bústia de l’Ampa, o bé enviar-la al següent correu: despatxampa@hotmail.com   
Les candidatures presentades, i en el seu cas la informació sobre el programa que cada candidata o candidat/a vulguin que siguin exposats als socis i a les sòcies, es publicaran al blog i facebook de l’AMPA, per tal que els socis i les sòcies tinguin accés a aquesta informació amb antelació.   
c) En qualsevol cas, el mateix dia de l’assemblea extraordinària també podran presentar-se candidats de forma presencial. Per tal de facilitar aquesta possibilitat, al començament de l’assemblea, un cop s’hagi donat lectura a les candidatures formalitzades pel sistema anterior, es preguntarà als assistents si hi ha cap altre candidat/a que vulgui presentar-se.
 
  
2 – Estat dels comptes 
3– Estat de implantació de mesures seguretat del Despatx AMPA.
4- Valoració participació en la festa de Carnestoltes.
5- Valoració portes obertes/ festa comunitat aprenentatges.
7- Varis.
8- Precs i Preguntes