CERCAR EN AQUEST BLOG

dimecres, 4 d’abril del 2018

ESCOLA MONTSERRAT, COMUNITAT D'APRENENTAGE (6): GRUPS INTERACTIUS

"Les investigacions científiques han demostrat que aquesta acutació d'èxit afavoreix la superació del fracàs escolar i, alhora, ajuda a solucionar els problemes de convivència (Oliver i Gatt, 2010)". *

El seu principal objectiu és multiplicar i diversificar les interaccions comunicatives dels alumnes, generar un diàleg al voltant de l'aprenentatge que ajuda a la fixació dels coneixements. L'enriquiments es produeix tan per la interacció amb altres persones adultes, més enllà del docent, com per les que propicia l'activitat mateixa entre els alumnes.

Això evita la segregació dels alumnes endarrerits i la competitivitat i, en canvi, alimenta l'ajuda mútua i la solidairtat entre ells.

A l'hora de realitzar les sessions, l'edat no és un problema; es poden fer des de P3 fins a 6è.

Com funcionen?
La classe s'organitza en grups heterogenis de fins a 6 o 7 alumnes. Heterogenis perquè s'ajunta alumnes de diferent nivell d'aprenentatge, gènere, origen culutral, etc.

En cada grup es realitza una activitat concreta de curta durada (diferent per a cada grup) proposada pel docent de la matèria.  Aquesta activitat serà tutoritzada per una persona adulta voluntària de la Comunitat Educativa que garantirà que es porti a terme i que es faci un aprenentatge entre iguals.

Cada activitat proposada va lligada a un tema ja treballat anteriorment a classe i es busca generar un diàleg i una argumentació crítica entre els membres de cada grup. Tothom aporta la seva experiència i coneixements. D'aquesta manera, al mateix temps que es fixen els coneixemtns adquirits pel fet d'haver-los d'exposar, tothom es fan responsables del propi aprenentatge i del dels altres.

Els alumnes més avançats ajuden als companys i companyes amb més dificultats augmentant la solidaritat i l'empatia dels uns vers els altres. Això té com a conseqüència el trencament de certes barreres i prejudicis entre alumnes de diferents origens culturals i econòmics,  ajudant a cohesionar tota la comunitat escolar.


Sessió de Grups Interactius a P3. (Autor: Escola Montserrat)


Un cop finalitzada l'activitat es fa una rotació perque tots els alumnes facin una altra de les activitats proposades. Aquesta rotació es repeteix fins que tothom ha participat en totes les activitats i sigui tutoritzat pels la resta dels adults voluntaris.

El paper de l'adult voluntari no és la d'impartir l'assignatura, paper que correspon al professora/a, ni tan sols cal que en tingui coneixements. El seu rol és generar el diàleg, propiciar el debat, garantir el respecte i ajudar als menys participatius a fer un pas endavant.

El resultat de d'aquestes sessions és l'augemnt de l'autoestima i les expectatives d'èxit dels alumnes respecte el seu aprenentatge i la millora dels resultats acadèmics.

Podeu veure algunes imatges de les sessions de Grups Interactius que ja s'han fet a l'Escola Montserrat accedint al seu Instagram (@EscolaEMP) o bé accedint al google+


Sessió de Grup Interactiu a P3. (Autor: Escola Montserrat)


Us deixem deixem també l'enllaç de dos videos sobre Grups Interactius d'altres escoles que ja fa anys que els estan realitzant:

ESCOLA CAN BESORA (Mollet del Vallès)

ESCOLA AMISTAT (Figueres)(*) Valentí Casadellà, Anna. (2013). Les comunitats d'aprenentatge com a model educatiu de l'escola sel segle XXI. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació.