CERCAR EN AQUEST BLOG

dissabte, 3 de desembre del 2016

EL PROJECTE DE L'HORT

Perquè és important un hort escolar?

L'hort escolar és un projecte transversal i col·laboratiu.
Transversal perquè els beneficis pedagògics que se`n desprenen poden beneficiar per igual diferents matèries i disciplines, des de les més marcadament científiques com les de caràcter més social, passant per la conscienciació i els valors mediambientals.
Col·laboratiu perquè demana implicació, coordinació i diàleg entre totes les parts que configuren en la comunitat escolar: porfessorat, famílies, alumnes, personal del centre i servei de menjador.

Que ens pot ensenyar l'hort?

L'hort és una potent eina educativa. D'ell se'n poden desprendre diversos projectes pedagògics, sovint conectats entre ells:

- La transmissió de valors mediambientals, la defensa de la natura i la conscienciació per un progrés sostenible.

- El coneixement del medi rural i agrari, sovint ignorat i menystingut en entorns urbans. Importància del sector en la societat actual i de l'entorn immediat. 

- L'estudi de les tècniques de producció agrària, eines i maquinària. L'explotació moderna del camp.

- La història humana i de les diferents cultures a partit de l'origen, l'explotació i les diferents formes de consum de les plantes i hortalises que es cultiven.

- És un espai ideal per a l'observació i investigació científica.

- L'estudi i anàlisi dels diferents factors climatològics i les seves conseqüències en el creixement i la producció de les plantes.

- Ajuda a promoure una dieta sana i equilibrada. En part, pel coneixement i la implicació directa sobre la producció de l'hort i, en part, perquè aquesta producció es consumirà al menjador de l'escola.

- És un espai potencialment molt ric a nivell creatiu i artístic

- La conexió dels nens i les nenes amb el medi natural.

- La millora de les competències basiques lingüístiques, tant en català, castellà, com en llengües estrangeres.

Què li cal al projecte?

Com es deia més amunt, perquè el projecte de l'hort arribi a fer-se realitat és necessària la implicació de tots aquells que formem part de la comunitat escolar.
És una oportunitat i té un enorme potencial pedagògic però demana voluntat i constància per part de tots. Es tracta d'un ens viu i es pot deixar perdre si ens adromim.
Uns hi aportaran els coneixements, d'altres els materials i uns altres la força de les seves mans però entre tots hem d'aportar l'entusiasme i les ganes per arrencar-lo i tirar-lo endavant. Si s'aconsegueix, el benefici per als alumnes de ben segur que serà enorme.