CERCAR EN AQUEST BLOG

dilluns, 7 de novembre del 2016

CONSELL ESCOLAR_ 27 SET_Resum de l' acta

Benvingudes famílies,

A continuació compartim amb vosaltres el resum de l'acta de l'últim Consell Escolar celebrat el 27 de Setembre de 2016, publicat a la web de l'escola.
.....................................................................................................................................

Ordre del dia
 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 2. Memòria 
 3. Pla Anual 
 4. Precs i preguntes  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
Es llegeix l’acta anterior i s’aprova sense esmenes. 

2. Memòria
S’han revisat els objectius proposats per l’equip directiu ( retolació i logo de l’escola i pàgina web) 

Aspectes organitzatius: Canvi a les hores d’exclusiva, sistematització dels claustres pedagògics, aprovar PEC i introduir ESFERA Indicadors: Estadística dels alumnes en les proves competencials i resultats a 1r d’ESO, en les proves diagnòstiques de 3r i en la participació de les famílies a l’escola. 

3. Pla Anual 
Com a objectiu pedagògic, millorar els percentatges de les proves competencials en les franges alta i mitjana-alta, millorar l’atenció a la diversitat (SEP), consensuar i aplicar les proves inicials i finals a tots els cursos, treballar cada cop més amb la metodologia per projectes i participar al programa Arrela’t. 

En l’aspecte organitzatiu: vetllar per la integració de l’escola Mar Nova, elaborar el material de medi, gestionar l’elecció dels membres del Consell Escolar, formació permanent de l’escola, actualitzar els informes segons currículum i seguir com a escola formadora. 

En l’aspecte relacional, promoure la participació de famílies, alumnes i entorn. 

En l’aspecte de l’entorn, vetllar pel funcionament de les activitats extraescolars i serveis (menjador...) 

4. Precs i preguntes
Proposta de canvi de logo i pintura identificativa de l’escola i pintura del mur, a partir de la proposta presentada pel Roger, pare del Nil Ballabrera de P5.