CERCAR EN AQUEST BLOG

dimarts, 28 de juny del 2016

Contingut de la reunió del CONSELL ESCOLAR _14.06.2016


Assistents: L’Inspector de zona, la inspectora en cap adjunta dels Serveis Territorials, el nou equip directiu de l’escola Mar Nova (directora: Sílvia Guillamot, cap d’estudis: Anna Crosas, secretària: Marta Toda) i el nostre Consell Escolar

Tema tractat:  Presentació del nou equip directiu de l’ Escola Mar Nova pel curs vinent i la seva integració a l’escola Montserrat.


Els inspectors fan la presentació del que serà el procés d’integració de l’escola Mar Nova a l’escola Montserrat i del nou equip directiu.

Ens fan saber que els Serveis Territorials d’ensenyament al Maresme Vallès- Oriental  juntament amb inspecció educativa acompanyaran i assessoraran en tot moment el procés que comença aquest curs i s’acaba a finals del curs 2016-2017. La integració  estarà liderada pels dos equips directius amb col·laboració dels equips pedagògics i la comunitat educativa. Ens expliquen que serà un treball en equip planificat i ens en donen  els detalls.

Ens informen que l’objectiu primer d’aquesta suma és sense cap mena de dubte l’assoliment de resultats plenament beneficiosos pels alumnes dels dos centres educatius,  enfortint, afavorint i millorant el seu procés d’ensenyament aprenentatge i potenciant les seves capacitats.

Compartim que aquest procés ens dóna a tots plegats l’oportunitat única de construir i compartir coneixement i ens permet sumar el bo i millor de cada centre per singularitzar el centre resultant.

Els equips directius i la inspecció educativa vetllaran en tot moment pel respecte, l’amabilitat i l’harmonia al llarg del desenvolupament de  tot el procés.

Per acabar ens expliquen que aniran informant del procés a mesura que aquest avanci i que ho faran sempre al Consell Escolar de cada centre.