CERCAR EN AQUEST BLOG

dijous, 26 d’agost del 2010

Calendari escolar 2010-2011 (Departament d´Educacio)

Calendari escolar del curs 2010-2011

7 de setembre: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació especial i els ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial.
14 de setembre: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.

23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011: vacances de Nadal.

Del 18 al 25 d'abril de 2011: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2011: acaben les classes a tots els centres.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i els dos dies de festa local.

A més, cada centre pot establir tres dies festius de lliure disposició. No poden ser consecutius i s'han de preveure en la programació general del centre.